Financieel advies

Sinds de economische crisis in 2008 is het landschap sterk veranderd: aan de ondernemerskant is het rendement onder druk komen te staan, in de financiŽle wereld heeft het risicomanagement meer gewicht gekregen. Deze beide ontwikkelingen hebben er o.a. voor gezorgd, dat de kloof tussen ondernemer en financier groter is geworden.

Dit vraagt om een andere benadering van beide partijen om samen tot oplossingen te komen. Key issue daarbij is inzicht: om een goed zicht te krijgen op het risicoprofiel van de onderneming vragen financiers om uitgebreide en goed onderbouwde bedrijfsinformatie, bij voorkeur toegespitst op de besliscriteria van diezelfde financier(s).

Dus niet alleen jaarcijfers en (beperkte) begrotingen, maar o.a. uitgebreide informatie over de bedrijfsstrategie en -structuur, markt- en marktpositie, managementkwaliteiten, uitgebreide financiŽle informatie over verleden, heden en toekomst en niet te vergeten de zekerhedenpositie, alles samenkomend in SWOT analyse(s), rentabiliteits- en liquiditeitsbegrotingen en scenariobeschrijvingen en Ėberekeningen. Kortom een gedegen businessplan.

Als u als ondernemer er in slaagt het businessplan te laten aansluiten op de besliscriteria van de financier wordt niet alleen de doorlooptijd positief beÔnvloed, maar neemt de slagingskans ook sterk toe. Immers, financiers zeggen dat voor een goed businessplan financiering klaar ligt. Mijn bancaire ervaringen, ook de afgelopen tijd op interimbasis, bevestigen dit beeld.

Met financiers wordt niet alleen gedoeld op de banken, maar ook op informal investors. Want juist alternatieve financieringsbronnen zijn belangrijker geworden en investeerders hebben in het algemeen voldoende liquide middelen en zoeken naar passende investeringen.

Of het nu gaat om autonome groei of vergroting door overnames, financiering is een middel om uw plannen te verwezenlijken en uw continuÔteit te waarborgen.

Phormio Consultancy B.V. kan met haar kennis, ervaring en netwerk u als ondernemer helpen om de benodigde financiering te realiseren, juist door dat op maat gemaakte en op financiers toegesneden businessplan te maken.

En als een bedrijfsoverdracht onderdeel vormt van de strategie kan Phormio Consultancy B.V. u hierbij ook van dienst zijn. Daarover staat meer vermeld op een ander deel van deze site.
Copyright © 2011 Phormio Consultancy - Design by: OneTwoCode

Phormio Consultancy

Paul Krugerstraat 16
7311 AP Apeldoorn

M. 06-1088 7345
E. info@phormio.nl

GOEDE RAAD IS DUUR...

GOED ADVIES IS ONBETAALBAAR!